Έργο: "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 5/5/2010 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15."

Φορέας:Νομαρχία Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών

Προϋπολογισμός: 154.880,00€