Έργο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Λ. ΒΕΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ"

Φορέας: Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τεχνικών Υπερησιών

Προϋπολογισμός: 775.210,08€