Έργο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ"- Ενίσχυση Β' Υπογείου στο Β' ΚΤΕΟ Ελληνικού

Φορέας: Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Προϋπολογισμός: