Έργο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ"-Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ1 της Δ/νσης Μεταφορών και Υποδομών της Νομαρχίας Αθηνών στη Λ. Μεσογείων 156

Φορέας: Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός: