ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ/79ΑΔΤΕ»

Φορέας: 736 Διεύθυνση Δημοσίων Έργων

Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 €