Προσωπικό

 

Το μόνιμο και μή προσωπικό της εταιρίας μας,  αποτελείται από 30 - 40 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και εξαρτάται από την εποχιακή επιβάρυνση των υπό εκτέλεση έργων καθώς επίσης και από την φάση κατασκευής τους.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί υπεργολάβους, οι οποίοι έχουν κριθεί αξιόπιστοι μέσα από τα χρόνια συνεργασίας για την τεχνογνωσία τους, καθώς και για την έγκαιρη και πάντα εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεση και παράδοση των έργων.

Η εταιρεία διαθέτει άρτια καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό και εκτελεστικό προσωπικό για την πλήρη αντιμετώπιση έργων συμπληρωματικών ή κατ'εξοχήν Μηχανολογικών  εργασιών και εργασιών Κλιματισμού.